dice

25 tekstów – auto­rem jest di­ce.

Niektórzy nie mogą spać po­nieważ cier­pią na in­somnie. Ja nie mogę spać, bo mam połącze­nie in­terne­towe. I Ciebie.


_
ap­ro­po miłości z dru­giego końca Polski.. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 22 stycznia 2011, 15:30

czy rodzaj żeński może stać się rodza­jem ni­jakim przez rodzaj męski? 

myśl
zebrała 79 fiszek • 2 października 2010, 13:06

człowiek z po­wyłamy­wany­mi myślami 

myśl
zebrała 73 fiszki • 26 września 2010, 17:26

Cza­sami coś co było dla nas wszys­tkim, z se­kun­dy na se­kundę sta­je się niczym. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 6 września 2010, 20:00

No­wy Rok.
Ktoś po­winien zmienić nazwę na "Taki Sam Rok", po­nieważ słowo NO­WY- ko­jarzące się z nadzieja i obiet­ni­ca, ni­kogo już nie nabierze. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 16 sierpnia 2010, 13:57

jeśli człowiek ma wróbla w garści, a chce gołębia z dachu nig­dy nie będzie szczęśliwy. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 12 lipca 2010, 20:22

i na­wet skacząc ten os­tatni raz z mos­tu nie za­pom­nij cie­szyć się z wiat­ru we włosach 

myśl
zebrała 132 fiszki • 13 czerwca 2010, 01:06

Ot­wierając no­we roz­działy życia możemy tyl­ko zys­kać, jeśli dokład­nie zam­kniemy drzwi do te­go, co po­zos­ta­je za nami. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 11 czerwca 2010, 14:38

mo­ja głowa bie­rze rozwód z moim ciałem 

myśl
zebrała 77 fiszek • 26 kwietnia 2010, 21:16

stworzy­my wspólną bajkę.
bajkę o miłości.
idealną.
bez wad i zazdrości.
i będzie ona trwać od wie­czo­ra do godzi­ny 6.
by skończy się wraz ze zniena­widzo­nym dźwiękiem budzika.
i tak co noc.
wyima­gino­wana miłość.
jes­teś za? 

myśl
zebrała 84 fiszki • 29 stycznia 2010, 12:11

dice

Obiektywna, starająca się uzasadniać swoje opinie. Ostatnio bardzo rzadki gość na tym portalu.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dice

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność